viernes, 24 de mayo de 2019

PALABRAS CON "X" (BIEN EXPLICADO) (CON MÚLTIPLES EJEMPLOS) - WILSON TE EDUCA

Hoy vamos a abordar los sonidos con la consonante "x"; esto con el objetivo de diferenciarlos de los sonidos con las consonantes "s", "c" o "z".  Escribiremos múltiples ejemplos de la temática para que sepas identificar los sonidos plenamente. Veamos algunos otros ejemplos: 

Resultado de imagen para PALABRAS CON X

Xantoma
Xeca
Xenófoba
Xenófobas
Xenofobia
Xenofobias
Xenófobo
Xenófobos
Xenón
Xerocopia
Xerocopiar
Xerocopie
Xerófilo
Xerofítico
Xerófito
Xeroftalmia
Xeroftalmía
Xeroftalmías
Xerografía
Xerografiaba
Xerografiabais
Xerografiábamos
Xerografiaban
Xerografiabas
Xerografiad
Xerografiada
Xerografiadas
Xerografiado
Xerografiados
Xerografiáis
Xerografiamos
Xerografían
Xerografiando
Xerografiar
Xerografiara
Xerografiará
Xerografiarais
Xerografiáramos
Xerografiaran
Xerografiarán
Xerografiaras
Xerografiarás
Xerografiare
Xerografiaré
Xerografiareis
Xerografiaréis
Xerografiaremos
Xerografiáremos
Xerografiaren
Xerografiares
Xerografiaría
Xerografiaríais
Xerografiaríamos
Xerografiarían
Xerografiarías
Xerografiaron
Xerografías
Xerografiase
Xerografiaseis
Xerografiásemos
Xerografiasen
Xerografiases
Xerografiaste
Xerografiasteis
Xerográfico
Xerografié
Xerografíe
Xerografiéis
Xerografiemos
Xerografíen
Xerografíes
Xerografió
Xerografío
Xerógrafo
Xi
Xifoidea
Xifoideas
Xifoideo
Xifoideos
Xifoides
Xilema
Xilenos
Xilo
Xilófaga
Xilófagas
Xilófago
Xilófagos
Xilofón
Xilofonista
Xilófono
Xilografía
Xilografías
Xilográfica
Xilográficas
Xilográfico
Xilográficos
Xilógrafo
Xilórgano
Xilórganos
Xilosas
Xilotila
Xilotilas
Ximena
Xiomara
Xóchitl
Xoconostle

Lista de palabras que contienen X

Anexar
Anexidad
Anexión
Anexionar
Anexionismo
Anexionista
Anexitis
Anexo
Anorexia
Anoréxico
Anoxia
Anticlímax
Antioxidante
Antitóxico
Antitoxina
Ántrax
Ápex
Apirexia
Apraxia
Aproxima
Aproximación
Aproximadamente
Aproximado
Aproximar
Aproximativo
Aproxis
Asexuado
Asexual
Asfixia
Asfixiante
Asfixiar
Ataraxia
Ataxia
Atáxico
Atoxicar
Atóxico
Autoexclusión
Autointoxicación
Auxiliador
Auxiliar
Auxiliaría
Auxilio
Auxina
Áxcale
Axial
Axil
Axila
Axilar
Axinita
Axiología
Axiológico
Axioma
Axiomática
Axiomático
Axiomatización
Axiomatizar
Axiómetro
Axis
Axoideo
Axón
Axonometría
Azeuxis
Bauxita
Biaxial
Biconvexo
Bióxido
Bisexual
Bisexualidad
Bixáceo
Bixíneo
Bórax
Box
Boxeador
Boxear
Boxeo
Bóxer
Boxístico
Boxito
Bruxismo
Buxáceo
Calpixque
Caquexia
Carboxílico
Carboxilo
Carcax
Cataplexia
Cefalotórax
Cérvix
Claxon
Clímax
Coaxial
Cóccix
Códex
Coexistencia
Coexistente
Coexistir
Coextenderse
Complexidad
Complexión
Complexionado
Complexional
Complexo
Conexidad
Conexión
Conexionarse
Conexivo
Conexo
Conmixtión
Contexto
Contextual
Contextualizar
Contextuar
Contextura
Convexidad
Convexo
Cotopaxense
Coxa
Coxal
Coxalgia
Coxálgico
Coxcojilla
Coxcojita
Coxis
Coxquear
Crucifixión
Crucifixor
Decimosexta
Decimosexto
Decitex
Deflexión
Deixis
Delaxar
Desconexión
Descontextualización
Descontextualizar
Desintoxicación
Desintoxicar
Desoxidable
Desoxidación
Desoxidante
Desoxidar
Desoxigenación
Desoxigenar
Desoxirribonucleico
Desoxirribosa
Dexiocardia
Dextrina
Dextro
Dextrógiro
Dextrorso
Dextrosa
Dióxido
Dislexia
Disléxico
Doxología
Dúplex
Dux
Efluxión
Elixir
Elíxir
Epistaxis
Epitaxia
Epoxi
Eritroxiláceo
Eritroxíleo
Escólex
Ex
Exabrupto
Exacción
Exacerbación
Exacerbamiento
Exacerbar
Exacta
Exactamente
Exactas
Exactitud
Exacto
Exactor
Exageración
Exageradamente
Exagerado
Exagerador
Exagerar
Exagerativamente
Exagerativo
Exaltación
Exaltado
Exaltador
Exaltamiento
Exaltar
Exaltársele
Examen
Examinación
Examinador
Examinando
Examinante
Examinar
Exangüe
Exanimación
Exánime
Exantema
Exantemático
Exarca
Exarcado
Exarco
Exardecer
Exarico
Exaspera
Exasperación
Exasperante
Exasperar
Excandecencia
Excandecer
Excarcelable
Excarcelación
Excarcelar
Excautivo
Excava
Excavación
Excavador
Excavadora
Excavar
Excedencia
Excedentario
Excedente
Exceder
Excederse
Excelencia
Excelente
Excelentemente
Excelentísimo
Excelsa
Excelsamente
Excelsitud
Excelso
Excéntrica
Excéntricamente
Excentricidad
Excéntrico
Excepción
Excepcional
Excepcionalidad
Excepcionar
Exceptivo
Excepto
Exceptuación
Exceptuar
Excerpta
Excerta
Excesiva
Excesivamente
Excesivo
Exceso
Excipiente
Excitabilidad
Excitable
Excitación
Excitador
Excitante
Excitar
Excitativo
Excitatriz
Exclamación
Exclamar
Exclamativo
Exclamatorio
Exclaustración
Exclaustrado
Exclaustrar
Excluible
Excluidor
Excluir
Exclusión
Exclusiva
Exclusivamente
Exclusive
Exclusividad
Exclusivismo
Exclusivista
Exclusivo
Excluso
Excluyente
Excogitable
Excogitar
Excombatiente
Excomulgada
Excomulgado
Excomulgador
Excomulgar
Excomunión
Excoriación
Excoriar
Excrecencia
Excreción
Excremental
Excrementar
Excrementicio
Excremento
Excrementos
Excrementoso
Excretar
Excreto
Excretor
Excretorio
Exculpación
Exculpar
Exculpatorio
Excursión
Excursionismo
Excursionista
Excurso
Excusa
Excusabaraja
Excusable
Excusación
Excusada
Excusadamente
Excusadas
Excusado
Excusador
Excusalí
Excusar
Excusarlo
Excusión
Excuso
Execrable
Execración
Execrador
Execramento
Execrando
Execrar
Execrativo
Execratorio
Exedra
Exegesis
Exégesis
Exegeta
Exégeta
Exegético
Exención
Exenta
Exentamente
Exentar
Exento
Exequátur
Exequias
Exequible
Exergo
Exfoliación
Exfoliador
Exfoliante
Exfoliar
Exhala
Exhalación
Exhalador
Exhalar
Exhaustividad
Exhaustivo
Exhausto
Exhibe
Exhibición
Exhibicionismo
Exhibicionista
Exhibidor
Exhibir
Exhortación
Exhortador
Exhortar
Exhortativo
Exhortatorio
Exhorto
Exhumación
Exhumador
Exhumar
Exigencia
Exigente
Exigible
Exigidero
Exigir
Exigüidad
Exiguo
Exilado
Exilar
Exiliado
Exiliar
Exilio
Eximente
Eximio
Eximir
Exinanición
Exinanido
Existencia
Existencial
Existencialismo
Existencialista
Existente
Existimación
Existimar
Existimativo
Existir
Exitismo
Éxito
Exitosamente
Exitoso
Exlibris
Exocrina
Exocrino
Éxodo
Exoesqueleto
Exoftalmia
Exoftalmía
Exoftálmico
Exoftalmos
Exogamia
Exogámico
Exógeno
Exoneración
Exonerar
Exorable
Exorar
Exorbitancia
Exorbitante
Exorbitantemente
Exorcismo
Exorcista
Exorcistado
Exorcizar
Exornación
Exornar
Exorno
Exosfera
Exósfera
Exosmosis
Exósmosis
Exotérico
Exotérmico
Exótica
Exoticidad
Exótico
Exotiquez
Exotismo
Expandir
Expansibilidad
Expansible
Expansión
Expansionar
Expansionismo
Expansionista
Expansivo
Expatriación
Expatriado
Expatriar
Expatriarse
Expectable
Expectación
Expectante
Expectativa
Expectativas
Expectoración
Expectorante
Expectorar
Expedición
Expedicionario
Expedicionero
Expedido
Expedidor
Expedientar
Expediente
Expedienteo
Expedir
Expeditamente
Expeditar
Expeditivo
Expedito
Expeler
Expendedor
Expendeduría
Expender
Expendición
Expendio
Expensas
Experiencia
Experiencial
Experimentación
Experimentado
Experimentador
Experimental
Experimentalismo
Experimentalista
Experimentalmente
Experimentar
Experimento
Expertamente
Experticia
Experto
Expiación
Expiar
Expiativo
Expiatorio
Expilar
Expillo
Expiración
Expirar
Explanación
Explanada
Explanar
Explayada
Explayar
Expletivo
Explicable
Explicablemente
Explicación
Explicaderas
Explicador
Explicar
Explicativo
Éxplicit
Explícita
Explícitamente
Explicitar
Explícito
Explicitud
Explicotear
Explicoteo
Explique
Explorable
Exploración
Explorador
Explorar
Exploratorio
Explosímetro
Explosión
Explosionar
Explosiva
Explosivo
Explota
Explotable
Explotación
Explotador
Explotar
Expoliación
Expoliador
Expoliar
Expolición
Expolio
Expone
Exponencial
Exponente
Exponer
Exportable
Exportación
Exportador
Exportar
Exposición
Exposímetro
Expositivo
Expósito
Expositor
Expósitos
Expremijo
Exprés
Expresable
Expresado
Expresamente
Expresar
Expresión
Expresionismo
Expresionista
Expresivamente
Expresividad
Expresivo
Expreso
Exprimidera
Exprimidero
Exprimidor
Exprimir
Expropiación
Expropiador
Expropiar
Expropiatorio
Expuesto
Expugnable
Expugnación
Expugnador
Expugnar
Expulsar
Expulsión
Expulsivo
Expulso
Expulsor
Expurga
Expurgación
Expurgador
Expurgar
Expurgatorio
Expurgo
Exquisitamente
Exquisitez
Exquisito
Éxtasi
Extasiar
Éxtasis
Extáticamente
Extático
Extemporal
Extemporáneamente
Extemporaneidad
Extemporáneo
Extender
Extendidamente
Extendimiento
Extensamente
Extensible
Extensión
Extensivamente
Extensivo
Extenso
Extensor
Extenuación
Extenuante
Extenuar
Extenuativo
Exterior
Exteriores
Exterioridad
Exteriorización
Exteriorizar
Exteriormente
Exterminable
Exterminación
Exterminador
Exterminar
Exterminio
Externa
Externado
Externalidad
Externamente
Externar
Externas
Externo
Externos
Extinción
Extinguible
Extinguidor
Extinguir
Extinguirse
Extintiva
Extintivo
Extinto
Extintor
Extirpable
Extirpación
Extirpador
Extirpar
Extornar
Extorno
Extorsión
Extorsionador
Extorsionar
Extorsionista
Extorsivo
Extra
Extracción
Extracomunitario
Extracontractual
Extracorpóreo
Extractador
Extractar
Extracto
Extractor
Extractora
Extracurricular
Extradición
Extraditado
Extraditar
Extradós
Extraembrionario
Extraer
Extraescolar
Extrafino
Extraíble
Extraído
Extrajudicial
Extrajudicialmente
Extralimitación
Extralimitarse
Extralingüístico
Extramarital
Extramatrimonial
Extramuros
Extranjera
Extranjería
Extranjerismo
Extranjerizante
Extranjerizar
Extranjero
Extranjía
Extranjis
Extraña
Extrañación
Extrañamente
Extrañamiento
Extrañar
Extrañez
Extrañeza
Extraño
Extraoficial
Extraoficialmente
Extraordinaria
Extraordinariamente
Extraordinario
Extraparlamentario
Extraplano
Extrapolable
Extrapolación
Extrapolar
Extrarradio
Extrasensoria
Extrasensorial
Extrasístole
Extratémpora
Extraterrestre
Extraterritorial
Extraterritorialidad
Extrauterino
Extravagancia
Extravagante
Extravasación
Extravasarse
Extravenar
Extraversión
Extravertido
Extraviado
Extraviar
Extravío
Extrema
Extremadamente
Extremadas
Extremado
Extremamente
Extremar
Extremaunción
Extremeño
Extremidad
Extremis
Extremismo
Extremista
Extremo
Extremosidad
Extremoso
Extrínsecamente
Extrínseco
Extroversión
Extrovertido
Extrudir
Extrusión
Extrusor
Extrusora
Exuberancia
Exuberante
Exudación
Exudado
Exudar
Exudativo
Exulceración
Exulcerar
Exultación
Exultante
Exultar
Exutorio
Exvoto
Fax
Faxear
Fénix
Filoxera
Filoxérico
Flexibilidad
Flexibilización
Flexibilizar
Flexible
Flexión
Flexional
Flexionar
Flexiva
Flexivo
Flexo
Flexuoso
Foxtrot
Galaxia
Galaxias
Gambax
Gambox
Gloxínea
Hápax
Hematoxilina
Heterodoxia
Heterodoxo
Heterosexual
Heterosexualidad
Hexacoralario
Hexacordo
Hexaedro
Hexagonal
Hexágono
Hexámetro
Hexángulo
Hexápeda
Hexápodo
Hexasílabo
Hexástilo
Hidrotórax
Hidróxido
Hidroxilo
Hiperoxia
Hipertexto
Hipotaxis
Hipoxia
Homosexual
Homosexualidad
Homosexualismo
Incomplexo
Inconexión
Inconexo
Índex
Indexación
Indexar
Inexactamente
Inexactitud
Inexacto
Inexcogitable
Inexcusable
Inexcusablemente
Inexequible
Inexhausto
Inexistencia
Inexistente
Inexorabilidad
Inexorable
Inexorablemente
Inexperiencia
Inexperto
Inexpiable
Inexplicable
Inexplicablemente
Inexplicado
Inexplorado
Inexpresable
Inexpugnable
Inextensible
Inextenso
Inextinguible
Inextricable
Inflexibilidad
Inflexible
Inflexiblemente
Inflexión
Inoxidable
Interconexión
Intermaxilar
Intersexual
Intersexualidad
Intoxicación
Intoxicar
Irreflexión
Irreflexivamente
Irreflexivo
Kilotex
Látex
Laxación
Laxamiento
Laxante
Laxar
Laxativo
Laxidad
Laxismo
Laxista
Laxitud
Laxo
Lexema
Lexiarca
Léxica
Lexical
Lexicalización
Lexicalizar
Léxico
Lexicografía
Lexicográfico
Lexicógrafo
Lexicología
Lexicológico
Lexicólogo
Lexicón
Litisexpensas
Lixiviación
Lixiviar
Loxodromia
Loxodrómico
Lux
Luxación
Luxar
Luxemburgués
Luxómetro
Marxismo
Marxista
Maxi
Maxilar
Maxilofacial
Máxima
Maximalismo
Maximalista
Máximamente
Máxime
Maximización
Maximizar
Máximo
Máximum
Maxmordón
Maxwell
Mesotórax
Metatórax
Mexicalense
Mexicana
Mexicanismo
Mexicanista
Mexicano
México
Mexiquense
Mexiqueño
Mixedema
Mixomatosis
Mixomiceto
Mixta
Mixtificación
Mixtificador
Mixtificar
Mixtifori
Mixtilíneo
Mixtión
Mixto
Mixtura
Mixturar
Mixturero
Moaxaja
Monóxilo
Multiplexor
Nártex
Neomexicano
Neumotórax
Neurotóxico
Nexo
Nixtamal
Nixtamalero
Nixte
Noxa
Oaxaqueño
Obnoxio
Ónix
Opopánax
Ortodoxia
Ortodoxo
Oxalato
Oxálico
Oxalidáceo
Oxalídeo
Oxalme
Oxear
Oxiacanta
Oxiacetilénico
Oxicorte
Oxidable
Oxidación
Oxidante
Oxidar
Óxido
Oxidrilo
Oxigenación
Oxigenada
Oxigenado
Oxigenar
Oxígeno
Oxigonio
Oximel
Oxímoron
Oxipétalo
Oxitócico
Oxítono
Oxiuro
Oxizacre
Oxoniense
Panléxico
Pansexualismo
Papiroflexia
Paralaxi
Parataxis
Paroxismal
Paroxismo
Paroxístico
Paroxítono
Patax
Peróxido
Pilixte
Pirexia
Piroxena
Piroxilina
Piróxilo
Pixel
Píxel
Píxide
Pixtón
Plexiglás
Plexo
Pólux
Praxis
Preexcelso
Preexistencia
Preexistente
Preexistir
Pretexta
Pretextar
Pretexto
Profilaxis
Proparoxítono
Protórax
Protóxido
Proxeneta
Proxenético
Proxenetismo
Próxima
Proximal
Próximamente
Proximidad
Próximo
Reexaminación
Reexaminar
Reexpedición
Reexpedir
Reexportar
Réflex
Reflexible
Reflexión
Reflexionar
Reflexivamente
Reflexividad
Reflexivo
Reflexología
Reflexoterapia
Relax
Saxafrax
Saxátil
Sáxeo
Saxífraga
Saxifragáceo
Saxifragia
Saxo
Sílex
Sintaxis
Sioux
Sobreexceder
Sobreexcitación
Sobreexcitar
Sobreexplotación
Sobreexplotar
Sobrexceder
Sobrexcitación
Sobrexcitar
Submaxilar
Taxáceo
Taxativamente
Taxativo
Taxi
Taxidermia
Taxidermista
Taxímetro
Taxista
Taxodiáceo
Taxón
Taxonomía
Taxonómico
Taxonomista
Taxónomo
Taxqueño
Telefax
Teletexto
Télex
Tex
Texano
Texcocano
Textal
Textil
Texto
Textorio
Textos
Textual
Textualista
Textura
Texturizar
Tlaxcalteca
Tórax
Toxemia
Toxicar
Toxicidad
Tóxico
Toxicogénesis
Toxicología
Toxicológico
Toxicólogo
Toxicomanía
Toxicómano
Toxígeno
Toxiinfección
Toxina
Toxoplasmosis
Transexual
Transexualidad
Transexualismo
Transfixión
Trasfixión
Trióxido
Tritóxido
Túrmix
Unisex
Unisexual
Uxoricida
Uxoricidio
Vexilología
Vexilólogo
Vox
Yuxtalineal
Yuxtaponer
Yuxtaposición
Yuxtapuesto


No hay comentarios.:

Publicar un comentario